Natryskowe

powłoki ogniochronne

Natryskowe powłoki ogniochronne

Natryskowe powłoki ogniochronne na konstrukcje stalowe stosuje się do zabezpieczania - w przedziałach od R 30 do R 240 - elementów konstrukcji stalowych znajdujących się wewnątrz obiektu. W przeciwieństwie do farb pęczniejących powłoki te są jednowarstwowe, natryskiwane bezpośrednio na konstrukcję po jej uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu.

W zależności od spoiwa wyróżnia się powłoki natryskowe na bazie:

-spoiwa cementowego z wypełniaczami w postaci granulowanej wełny skalnej, kruszywa oraz dodatkami;

-spoiwa cementowego z wypełniaczem w postaci kruszywa wermikulitowego oraz dodatkami;

-spoiwa cementowego i gipsowego z wypełniaczem w postaci włókien mineralnych (bez azbestu i wermikulitu) oraz dodatkami;

-spoiwa gipsowego z wypełniaczami w postaci granulowanej wełny mineralnej skalnej i kruszywa perlitowego oraz dodatkami.   

 

W zależności od gęstości pozornej, powłoki dzieli się na: lekkie – do 700 kg/m3; ciężkie – powyżej 700 kg/m3.

Do zalet natryskowej powłoki ogniochronnej trzeba zaliczyć łatwość nakładania warstwy ochronnej oraz dopasowywanie się jej do kształtu chronionego elementu. Niezwykle ważne jest prawidłowe przygotowanie podłoża, gdyż inaczej powłoka może odpadać od konstrukcji powodując ubytki w całej izolacji ochronnej.

Designed by M+M Inwestyn | All Right Reserved oferta realizacje partnerzy kontakt